0110.be logo

~ Boids in Python

Python Logo

Na het bekijken van het onderstaande filmpje van een zwerm spreeuwen vroeg ik mij af of die bewegingen zich aan een bepaald algoritme houden en of ik een programma kon schrijven die dit gedrag simuleerde. Na wat onderzoek bleek dat zowat alle dieren die zich in kudde voortbewegen dit doen volgens gelijkaardige, relatief eenvoudige processen.Er zijn drie basisregels waaraan onder andere scholen vissen, zwermen vogels en kuddes gnoes zich houden:

  1. Voorkom botsingen met de dichtste buren door de andere kant op te gaan.
  2. Beweeg ongeveer in de zelfde richting en even snel als het gemiddelde van de buren.
  3. Beweeg naar het midden van de groep.

De paper Flocks, Herds, and Schools:
A Distributed Behavioral Model – 1987
van Craig W. Reynolds was de eerste die deze regels formeel omschreef. Aan de hand van die documentatie en een praktische omschrijving kon ik aan een implementatie beginnen. De boids implementatie in Python gebruikt pygame om een groep creaturen voor te stellen met een gekleurd vierkantje. De creaturen bewegen zich volgens de drie bovenstaande regels. Daarnaast proberen ze om binnen het zichtbare kader te blijven en begeven ze zich naar het midden van het kader. Om de boel wat interactiever te maken wordt de muisaanwijzer gezien als een gevaarlijk roofdier die niets liever lust dan vierkantjes. De vierkantjes proberen de roof-muis dus te ontlopen. De zesde en laatste regel legt een maximum snelheid op, zodat de bewegingen realistisch blijven.

De huidige implementatie is O(n²), terwijl het O(nk) zou moeten zijn, met k de grootte van de burenlijst. Een vloeiende simulatie van een zwerm van duizenden is dus momenteel niet mogelijk. De berekeningen voor een extra dimensie zijn erg eenvoudig te implementeren, helaas is de visualisatie van de resultaten dat niet. Ik heb geprobeerd om met de OpenGL bindingen voor Python te werken maar veel resultaat heeft dat niet opgeleverd. Dit is de 3D-versie, maar dan met een 2D visualsatie.

Ik heb er voor het gemak ook een uitvoerbaar bestand voor Windows van gemaakt.


~ Vergelijking Ruby VMs

Ruby Logo

Ik heb een B-Tree en een Red-Black tree geschreven in Ruby. Om die datastructuren te testen heb ik een programma geschreven dat alle woorden uit een grote tekst inleest in een b-tree met het woord als sleutel en de frequentie als waarde en daarna een red black tree gebruikt als priority queue met als sleutel de frequentie en als waarde het woord. Op die manier kunnen de meest voorkomende woorden bepaald worden. De broncode is hier neer te laden.

Het programma is een ideale test voor Ruby VM’s: het is redelijk intensief en gevarieerd. IronRuby, JRuby, Ruby 1.8 en Ruby 1.9 werden getest op een Intel Core 2 Duo E6660 en dit zijn de resultaten:

VM Duur Geheugen VM details
JRuby 28.79 sec 162MB jruby 1.1.3 (ruby 1.8.6 patchlevel 114) (2008-07-20 rev 7243) [x86-java]
IronRuby 88.15 sec 195MB IronRuby 1.0.0.1 on .NET 2.0.50727.1433
Ruby 1.8 104.1 sec 102MB ruby 1.8.6 (2007-09-24 patchlevel 111) [i386-mswin32]
Ruby 1.8 66.8 sec 96MB ruby 1.8.6 (2007-09-24 patchlevel 111) [universal-darwin9.0]
Ruby 1.9 33.42 sec 88MB ruby 1.9.1p0 (2009-01-30 revision 21907) [i386-darwin9.2.0]

De verschillen zijn dus erg groot. Zowel in geheugengebruik als in duur. Ruby 1.8 is blijkbaar erg traag maar gebruikt relatief weinig geheugen. JRuby is in deze test drie keer sneller maar gebruikt meer geheugen. Ook IronRuby is sneller dan de standaard Ruby VM maar gebruikt net niet het dubbele aan geheugen. Hierbij moet wel verteld worden dat IronRuby een alfa build is, de resultaten kunnen dus nog veel veranderen.

Ruby 1.9 werd later getest op Mac OS X, met dezelfde pc. De nieuwe Ruby lijkt toch enkele beloften in te lossen. Ter vergelijking werd de voor Mac OS X geoptimaliseerde Ruby 1.8 VM die standaard met het besturingssysteem meegeleverd wordt ook nog getest.