0110.be logo

Articles Tagged 'Muziek'

~ SINGmaster Android App uses TarsosDSP

Singmaster logoTarsosDSP is a real-time audio processing library written in Java. Since version 2.0 it is compatible with Android. Judging by the number of forks of the TarsosDSP GitHub repository Android compatibility increased the popularity of the library. Now the first Android application which uses TarsosDSP has found its way to the Google Play store. Download and play with SINGmaster to see an application of the pitch tracking capabilities within TarsosDSP. The SINGmaster description:

SING master is a smart phone app that helps you to learn how to sing. SING master presents a collection of practical exercises (on the most important building blocks of melodies). Colours and sounds guide you in the exercise. After recording, SING master gives visual feedback : you can see and hear your voice. This is important so that you can identify where your mistakes are.”

Another application in the Play Store that uses TarsosDSP is CuePitcher.


~ Text to Speech to Speech Recognition - Am I Sitting in a Room?

This post is about a hack I did for the 2012 Amsterdam music hack days. From the website:

The Amsterdam Music Hack Day is a full weekend of hacking in which participants will conceptualize, create and present their projects. Music + software + mobile + hardware + art + the web. Anything goes as long as it’s music related

The hackathon was organized at the NiMK(Nederlands instituut voor Media Kunst) the 25th and 24th of May. My hack tries to let a phone start a conversation on its own. It does this by speaking a text and listening to the spoken text with speech recognition. The speech recognition introduces all kinds of interesting permutations of the original text. The recognized text is spoken again and so a dreamlike, unique nonsensical discussion starts. It lets you hear what goes on in the mind of the phone.

The idea is based on Alvin Lucier’s I am Sitting in a Room form 1969 which is embedded below. He used analogue tapes to generate a similar recursive loop. It is a better implementation of something I did a couple of years ago.

The implementation is done with Android and its API’s. Both speech recognition and text to speech are available on android. Those API’s are used and a user interface shows the recognized text. An example of a session can be found below:

To install the application you can download Tryalogue.apk of use the QR-code below. You need Android 2.3 with Voice Recognition and TTS installed. Also needed is an internet connection. The source is also up for grabs.


~ YIN Pitch Tracker in JAVA

To make Tarsos more portable I wrote a pitch tracker in pure JAVA using the YIN algorithm based on the implementation in C of aubio. The implementation also uses some code written by Karl Helgasson and Teun de Lange of the Jazzperiments project.

It can be used to perform real time pitch detection or to analyse files. To use it as a real time pitch detector just start the JAR-file by double clicking. To analyse a file execute one of the following. The first results in a list of annotations (text), the second shows the annotations graphically.

1
2
java -jar pitch_detector_yin.jar  flute.novib.mf.C5B5.wav
java -jar pitch_detector_yin.jar  --file flute.novib.mf.C5B5.wav

The provided flute sample is from The Musical Samples library of the University of Iowa and converted to mono wav. The source code of the pitch tracker can be found below.

Update: the Yin implementation in Java has been incorporated into the TarsosDSP project. An open source, Real-Time Audio Processing Framework in Java.


~ Collaborative Filtering: Onderzoek & implementatie

Vooruit Logo

Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de thesis over collaborative filtering (CF) waar Greet Dolvelde en ikzelf een jaar mee bezig zijn geweest. Als je hier meer over wilt weten dan kan je het werk Collaborative Filtering: Onderzoek & implementatie [pdf] downloaden. De intiemste details van verschillende CF-benaderingen worden er in geuren en kleuren uit de doeken gedaan. Uit de poster zou moeten duidelijk zijn waarover de thesis eigenlijk gaat:

Poster Collaborative filtering: onderzoek & implementatie

De poster is ook verkrijgbaar in pdf-formaat.


~ Stage bij kunstencentrum Vooruit

Vooruit Logo

Kunstencentrum Vooruit heeft sinds kort een nieuwe site opgericht. Aan de site is een community luik gekoppeld waarop gebruikers een profiel kunnen aanmaken en evenementen op een persoonlijke wishlist kunnen plaatsen. Daarnaast kunnen ze er ook tickets voor voorstellingen kopen. Ook kunnen de gebruikers relaties tussen zichzelf en vrienden leggen.

Aan de hand van die gegevens en de gegevens van in het back-office systeem zou het mogelijk moeten zijn om een cultureel profiel op te stellen van de gebruikers en ze gepersonaliseerde, relevante tips geven. De voordelen van zo’n Customer Intelligence systeem zijn legio:

En dat C.I. systeem gaan wij volgend jaar ontwikkelen. Er zal een uitgebreid onderzoek gebeuren naar de manier waarop en daarna wordt een implementatie gekoppeld met de in Ruby on Rails ontwikkelde website.


~ Muzieksmaak in een grafiekje

Dit is een grafiekje waarop je de evolutie van mijn muziekale smaak kan zien tijdens de voorbije twee jaar. De dikte van de stroom toont de populariteit tijdens die periode aan. Onderaan staat er in het klein een tijdslijn. Klik voor de (erg) grote versie.

Joren zijn persoonlijke muzieksmaak en dat in één grafiekje.