0110.be logo

~ Doctoral defense Olmo Cornelis - Exploring the Symbiosis of Western and non-Western Music

Woensdag 18 december 2013 organiseerde Olmo Cornelis een concert in het kader van zijn doctoraat. De dag erna volgde zijn verdediging. Nogmaals proficiat Olmo met het mooie eeh mbirapunt. Hieronder staat kort wat uitleg over het project en het concert.

In zijn onderzoeksproject ‘Exploring the symbiosis of Western and non-Western Music’ stelde Olmo Cornelis de beschrijving van Centraal-Afrikaanse muziek centraal. Deze werd verkend via computationele technieken die de klank als signaal
benaderden. De verkregen informatie zorgde voor beïnvloeding van het artistieke oeuvre waarin steeds een mengeling van impliciete en expliciete etnische invloeden spelen.

In het kader van de afronding van dit doctoraal onderzoek spelen het HERMESensemble, het Nadar Ensemble, Maja Jantar en Françoise Vanhecke op 18 december werk van Olmo Cornelis dat tijdens dit project geschreven werd. Het onderzoeksproject Exploring the symbiosis of Western and non-Western Music werd in 2008 geïnitieerd aan het Conservatorium / School of Arts van de HoGent en werd gefinancierd door het onderzoeksfonds Hogeschool Gent.

Beeld: Noel Cornelis, Reality of Possibilities, 2012