0110.be logo

~ Spontaneous Entrainment of Running Cadence to Music Tempo

Collega Edith van Dyck stuurde vorige week een persbericht rond over het onderzoek dat ze deed rond muziek en sporten. UGent persbericht ‘Muziek beïnvloedt pasfrequentie bij lopers’:

Aangezien heel wat joggers met muziek trainen, wilden onderzoekers van het IPEM (het onderzoekscentrum van de afdeling Musicologie, Vakgroep Kunst-, Muziek-, en Theaterwetenschappen aan de UGent) nagaan of het tempo van muziek de pasfrequentie tijdens het lopen kan beïnvloeden. Eerdere studies hadden al aangetoond dat muziek een motiverend effect kan hebben op sportprestaties en dat een hogere pasfrequentie blessurepreventief kan werken.

Een neerslag van het onderzoek is te lezen in het artikel Spontaneous Entrainment of Running Cadence to Music Tempo. Het persbericht werd goed opgepikt door de media en ook de lokale televisiezender AVS vertoonde interesse. Een cameraploeg kwam langs en dit resulteerde in volgend verslag. In het verslag spelen mijn vriendin en ikzelf een figurantenrol. De hoofdrol is weggelegd voor Dieter.