0110.be logo

~ Eindwerk over Beeldschermtechnologieën: LCD, PDP & CRT

LCD-Scherm

Samen met Kris Welvaert en Dries Boone heb ik een eindwerk gemaakt over verschillende beeldschermtechnologieën. Dit is een pdf van het eindwerk over LCD, PDP & CRT. De inleiding maakt duidelijk over wat het precies allemaal gaat:

De televisie en de computer hebben in de 2 de helft van de twintigste eeuw de wereld totaal veroverd en op vele gebieden sterk veranderd. Dag na dag en in alle delen van
de wereld kijken mensen naar televisie; en dag na dag zijn miljoenen computermonitoren in bedrijf over een immens gebied in sterk verschillende toepassingen.


Schermen zijn een niet te verslaan medium geworden om elektronische informatie
(tekst of grafieken), stilstaande of bewegende beelden weer te geven. Geen enkel
ander medium heeft de veelzijdigheid, de snelheid en de interactie als die van een
scherm. Belangrijkste kenmerken van een scherm zijn de weergavekwaliteit en de
reactietijd. Ze bestaan in alle soorten, maten en gewichten. Afhankelijk van de
doelgroep ziet men dat er zich bepaalde weergavetechnieken profileren, zoals
bijvoorbeeld, voor grote groepen, zal er meer gebruik gemaakt worden van projectoren
dan van enig andere techniek. Net zoals met verplaatsbare schermen, hier ziet men
hoofdzakelijk maar flat panel displays (FPD). Deze kunnen nog wel onderverdeeld
worden in bepaalde technieken maar steeds zullen dit FPD’s zijn. Bij schermen voor
persoonlijk gebruik die stabiel moeten zijn is wel een grote verscheidenheid aan
weergaventypes. Men zal deze daarom nog onderverdelen in bepaalde
toepassingsgebieden zoals op het hoofd gemonteerde schermen, muurgemonteerde
schermen, bureauschermen…

Het zou onmogelijk zijn om alle beeldvormingprincipes voldoende te kunnen belichten,
daarom hebben wij ons beperkt tot het bespreken van drie beeldvormingprincipes,
namelijk CRT (Cathode Ray Tube), PDP (Plasma Display Panel) en LCD (Liquid Chrystal
Display) omdat dit tot op heden de meest courante beeldschermen zijn. Voorafgaand
aan deze hoofdstukken hebben wij de eigenschappen van licht en kleur en de werking
van het oog uitgelegd, dit om de werking van de verschillende technieken te kunnen
begrijpen. Vervolgens is er ook een hoofdstuk over modulatie in ons eindwerk
opgenomen, om de zendermodulatie van televisie te kunnen begrijpen en tot slot
hebben wij nog een hoofdstukje over teletekst.