0110.be logo

~ Genetisch algoritme in Python

Python Logo

Maandag heb ik een examen over A.I. Dat gaat onder ander over genetische algoritmen. Om dat principe in werking te zien heb ik een eenvoudig programmatje geschreven in Python: er zitten enkele beestjes (vierkantjes) in een omgeving. Als de beestjes opvallen, witte beestjes zie je goed zitten op een zwarte achtergrond, worden ze verslonden. De beestjes die minder opvallen overleven, muteren of planten zich voort. Overlevenden gaan een generatie langer mee. Bij het muteren verandert de huidskleur willekeurig. Bij voortplanten wordt er een kind gemaakt die het gemiddelde van de huidskleuren van zijn ouders als kleur heeft. Als het meerendeel van de beestjes uiteindelijk een goeie schutkleur aangenomen hebben kan de achtergrond veranderd worden en begint alles van voor af aan.

Screenshot genetisch algoritme.

Dit is de broncode van het programma, het werkt enkel met grijswaarden. Er is ook een uitvoerbaar bestand voor Windows. De .exe is gemaakt met PyInstaller. De achtergrondkleur kan veranderd worden door er op te klikken. Dit is broncode van de versie met kleur.


~ Text To Speech Recognition

Python Logo

Om Python wat te leren kennen heb ik een “Text To Speech Recognition” programma geschreven. Het roept SAPI 5.1 aan om een tekst voor te laten lezen door Microsoft Sam. Het voorgelezen stuk tekst wordt daarna meteen via microfoon opgenomen en Sam probeert het zelf, via Speech Recognition, te verstaan. Het resultaat van de speech recognition wordt dan gelezen door Sam enzovoort… Dit is een voorbeeld van Sam in dialoog met zichzelf:

I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room again.

I’m sitting in a room different from the one U.N. NA I’m recording the sound of my speak English and I’m going to play it back into the room against

I’m sitting in a room different from the one you could in a LAN recording the sound of my speak English and I’m going to clamp back into the room against

I’m sitting in a room different from the one you put in a LAN recording the sound and I speak English and I’m going to clamp back into the room against

I’m sitting in a room different from the one you put in a LAN recording the sound and I speak a Mac into ghent

I’m sitting in a room different from the one you put in a LAN recording the sound and I speak a match into ghent

De broncode is hier te vinden.


~ Studium Generale: Het Vergeten Van Het Geheugen

Ik heb voor het vak Studium Generale een paper geschreven. De paper moet een kritische verwerking zijn van vijf bijgewoonde lezingen. Dit jaar was het thema

Het studium generale van de Hogeschool Gent zal zich dit academiejaar
buigen over de paradoxale werking van geheugen en vergeten voor de huidige
wereld. Ook blijkt het massale opslaan en toegankelijk maken van het collectieve
geheugen slechts voor een minderheid kritische meerwaarde te bezitten; het
toenemen van historisch besef en kritische inventarisatie gaat niet hand in hand
met de toename aan inzicht.

In deze paper wordt de aandacht gevestigd op één aspect van de brede waaier aan
mogelijke onderwerpen: De invloed van retorische technieken en de filosofie van
het dramatisme op de vorming van het collectieve geheugen. Aan dat centrale
thema worden de verschillende lezingen verbonden. De paper is te downloaden als pdf en ook de latex bron bestanden zijn beschikbaar: