0110.be logo

~ Boids in Python

Python Logo

Na het bekijken van het onderstaande filmpje van een zwerm spreeuwen vroeg ik mij af of die bewegingen zich aan een bepaald algoritme houden en of ik een programma kon schrijven die dit gedrag simuleerde. Na wat onderzoek bleek dat zowat alle dieren die zich in kudde voortbewegen dit doen volgens gelijkaardige, relatief eenvoudige processen.Er zijn drie basisregels waaraan onder andere scholen vissen, zwermen vogels en kuddes gnoes zich houden:

  1. Voorkom botsingen met de dichtste buren door de andere kant op te gaan.
  2. Beweeg ongeveer in de zelfde richting en even snel als het gemiddelde van de buren.
  3. Beweeg naar het midden van de groep.

De paper Flocks, Herds, and Schools:
A Distributed Behavioral Model – 1987
van Craig W. Reynolds was de eerste die deze regels formeel omschreef. Aan de hand van die documentatie en een praktische omschrijving kon ik aan een implementatie beginnen. De boids implementatie in Python gebruikt pygame om een groep creaturen voor te stellen met een gekleurd vierkantje. De creaturen bewegen zich volgens de drie bovenstaande regels. Daarnaast proberen ze om binnen het zichtbare kader te blijven en begeven ze zich naar het midden van het kader. Om de boel wat interactiever te maken wordt de muisaanwijzer gezien als een gevaarlijk roofdier die niets liever lust dan vierkantjes. De vierkantjes proberen de roof-muis dus te ontlopen. De zesde en laatste regel legt een maximum snelheid op, zodat de bewegingen realistisch blijven.

De huidige implementatie is O(n²), terwijl het O(nk) zou moeten zijn, met k de grootte van de burenlijst. Een vloeiende simulatie van een zwerm van duizenden is dus momenteel niet mogelijk. De berekeningen voor een extra dimensie zijn erg eenvoudig te implementeren, helaas is de visualisatie van de resultaten dat niet. Ik heb geprobeerd om met de OpenGL bindingen voor Python te werken maar veel resultaat heeft dat niet opgeleverd. Dit is de 3D-versie, maar dan met een 2D visualsatie.

Ik heb er voor het gemak ook een uitvoerbaar bestand voor Windows van gemaakt.