0110.be logo

~ Studium Generale: Het Vergeten Van Het Geheugen

Ik heb voor het vak Studium Generale een paper geschreven. De paper moet een kritische verwerking zijn van vijf bijgewoonde lezingen. Dit jaar was het thema

Het studium generale van de Hogeschool Gent zal zich dit academiejaar
buigen over de paradoxale werking van geheugen en vergeten voor de huidige
wereld. Ook blijkt het massale opslaan en toegankelijk maken van het collectieve
geheugen slechts voor een minderheid kritische meerwaarde te bezitten; het
toenemen van historisch besef en kritische inventarisatie gaat niet hand in hand
met de toename aan inzicht.

In deze paper wordt de aandacht gevestigd op één aspect van de brede waaier aan
mogelijke onderwerpen: De invloed van retorische technieken en de filosofie van
het dramatisme op de vorming van het collectieve geheugen. Aan dat centrale
thema worden de verschillende lezingen verbonden. De paper is te downloaden als pdf en ook de latex bron bestanden zijn beschikbaar: